2008

Uzyskanie Certyfikatu Księgowego Ministra Finansów nr 23446/2008 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych