2007

Ukończenie studiów dziennych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) na wydziale Zarządzania – specjalność Rachunkowość