Anna Biedroń

Księgowa w biurze rachunkowym Livrado. Ambitna i energiczna osoba w pełni angażująca się w powierzone zadania. Posiada doświadczenie w analizie danych, kontaktach z Klientami, pracy biurowej oraz obsłudze komputera i urządzeń biurowych. Posiada umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej, potrafi pracować pod presją czasu.